ฮานอน ซาปา ฟานซิปัน

VIETNAM
Start at ฿14,990.00
  • ZGHAN-2215VN
  • 5 วัน 4 คืน
  • 15 คน ออกเดินทาง
  • ธันวาคม - มีนาคม 2566
Description
เยือนหลังคาอินโดจีน “กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน” พักเมืองในสายหมอกฟินๆ ซาปา 2 คืน

฿14,990.00

Date

© 2024 . All Rights Reserved